nasz adres


ul. Zamoyskiego 15
34-500 Zakopane
tel.: (0) 601-51-22-16
e-mail: apartament@mtwnet.pl
Nr konta bankowego: 34 1050 1474 1000 0023 2049 8856

lokalizacja